Истанбул: Дали ги знаете легендите за моминската кула?

Многумина имат слушнато за моминската кула или кулата на Леонидас а доста и ја имат посетено, но дали ги знаете легендите за ова кула? Постојат многу легенди за изградбата на кулата и нејзината локација. ЛЕГЕНДАТА ЗА ЗМИЈАТА Според една легенда, еден император имал многу сакана ќерка и еден ден оракулот прорекол дека ќе биде касната […]