Една од најстарите знаменитости во светот се наоѓа токму во Истанбул.

Симболот на историјата на Цариград, но исто така и на модерна Турција и Истанбул, бил музеј, историска базилика и џамија. Изградена е како православна црква, од византискиот император Јустинијан помеѓу 532-537 година. година, во стариот град Константинопол. Аја Софија – симбол на историјата на Цариград и Истанбул Зборот „аја“ во името на Аја Софија потекнува […]