Бутринт-Албанија склоп на археологија и споменици

Бутринт, лоциран на југот на Албанија на околу 20 километри од модерниот град Саранда, има посебна атмосфера создадена од комбинација на археологија, споменици и природа на Медитеранот.

Населен од праисторијата, Бутринт бил место на грчка колонија, римски град и епископија. По периодот на просперитет под византиска администрација, а потоа краткото окупирање од страна на Венецијанците, градот бил напуштен во доцниот среден век по формирањето на мочуриштата во областа. Сегашниот археолошки локалитет е складиште на урнатини кои го претставуваат секој период во развојот на градот.

Со својата заднина претставува исклучителен културен пејзаж, кој се развивал органски низ многу векови. Бутринт избегнал агресивен развој од типот што ја намалило вредноста на наследството на повеќето историски предели во медитеранскиот регион. Тој претставува многу ретка комбинација на археологија и природа.

Во 5 век н.е. Бутринт станал епископски центар; била утврдена и биле изградени значителни ранохристијански структури. По одреден период на напуштање, Бутринт бил реконструиран под византиска контрола во 9 век. Бутринт и неговата територија биле ставени под контрола на Ангевин, а потоа и на Венецијанците во 14 век. Неколку напади од деспоти на Епир, а потоа и од Османлии доведоа до зајакнување и проширување на одбранбените дела на Бутринт. На почетокот на 19 век, во одбранбениот систем Бутринт, на устието на каналот Вивари, се додава нова тврдина. Го изградил Али Паша, албански османлиски владетел кој го контролирал Бутринт и областа до нејзиното конечно напуштање.

Еволуцијата на природната средина на Бутринт довело до напуштање на градот на крајот на средниот век, со резултат дека ова археолошко наоѓалиште обезбедува вредни докази за античките и средновековните цивилизации на територијата на модерна Албанија.

Првата албанска локација што беше вклучена во светското наследство на УНЕСКО била Бутринт, на југот на земјата, во 1992 година.
Денеска Бутринт претставува туристичка дестинација која годишно ја посетуваат околу 70000 илјади посетители.

Најнови патувања

цена од

8000

ДЕН

сега од

7000

ДЕН